Socialinė padėtis

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu UAN Tez Tour taikant paslaugas 2023 08 04

Dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu skelbiant informaciją Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus interneto tinklalapyje tyrimo 2023 08 01

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu priimant į darbą VšĮ Investuok Lietuvoje tyrimo 2023 07 27

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu všį Baltijos griaustinis teikiant šeimos bilietų pardavimo paslaugas tyrimo 2023 07 20

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu Mažeikių rajono savivaldybei teikiant kompensacijas už būsto šildymo išlaidas tyrimo 2023 02 23

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos amžiaus ir socialinės padėties pagrindais UAB “Šiuolaikinis mados centras” darbo skelbime tyrimo 2023 01 11

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos amžiaus ir socialinės padėties UAB Leader Auto vykdant atranką į darbą tyrimo 2022 12 07

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos amžiaus ir socialinės padėties pagrindais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai teikiant paramą smulkiesiems ūkininkams tyrimo 2022 06 08

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente tyrimo 2022 04 06

Sprendimas dėl medicinos psichologų galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu įtvirtinant reikalavimą dėl profesinės kvalifikacijos kėlimo trukmės tyrimo 2021 07 26

Sprendimas dėl galimos negalią turinčių asmenų diskriminacijos amžiaus ir socialinės padėties pagrindais skiriant šlaunies (aukščiau kelio) protezą su hidrauliniu kelio sąnariu tyrimo 2021 07 07

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu atleidžiant iš darbo koncertinėje įstaigoje valstybiniame pučiamųjų orkestre “Trimitas” tyrimo 2021 05 13

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos lyties, amžiaus, įsitikinimų arba pažiūrų ir socialinės padėties pagrindais UAB „Transorloja“ suteikiant nuotolinį darbą 2021 02 05

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu priimant į Vilniaus universiteto studijų programą „Psichologija (turintiems aukštąjį išsilavinimą)“ tyrimo 2020 12 10

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2010 m. birželio 15 d. įsakyme Nr. 5-V-496 tyrimo 2020 10 14

Sprendimas dėl galimos diskrimincijos socialinės padėties ir amžiaus pagrindais darbo teisinių santykių srityje tyrimo 2020 10 14

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos amžiaus ir socialinės padėties pagrindu UAB CGATES teikiant paslaugas 2020 09 30

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu AB „Swedbank“ atsisakant suteikti specializuotą paskolą lengvatinėmis sąlygomis su valstybės garantija studijų kainai apmokėti tyrimo 2020 08 07

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu dėl mokesčių už komunalinių atliekų tvarkymą bei išvežimą skaičiavimo tvarkos tyrimo nutraukimo 2020 08 03

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu valstybės įmonei “Registrų centrui” teikiant paslaugas tyrimo 2020 06 09

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu internetinėje parduotuvėje „Select“ tyrimo 2019 12 20

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biurui vykdant atranką į Vaikų sveikatos priežiūros specialisto pareigas tyrimo 2019 12 16

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu UAB „Diginet LTU“ teikiant paslaugas tyrimo 2019 12 09

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu nustatant policijos pareigūnų atlyginimų koeficientus tyrimo 2019 10 07

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu ribojant galimybes vaikams stoti į Kauno Juozo Grušo gimnaziją tyrimo 2019 10 07

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo įstaigų dviejų mokytojų visos dienos mokyklos modelio apraše tyrimo 2019 09 09

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu VšĮ Vaikų ateitis teikiant ugdymo paslaugas tyrimo 2018 11 12

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu nustatan studijų kainas Mykolo Romerio universitete tyrimo 2018 10 09

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos amžiaus, negalios ir socialinės padėties pagrindais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendime tyrimo 2018 10 04

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties ir amžiaus pagrindais UAB „Venipak Lietuva“ darbo skelbime tyrimo 2018 09 20

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. Sprendime Nr. TS-149 “Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-303 “Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo tyrimo 2018 08 02

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu UAB “Abrita” teikiant pirčių paslaugas tyrimo 2018 04 13

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu UAB “PREMIER RESTAURANTS” teikiant paslaugas 2018 03 12

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos lyties ir socialinės padėties pagrindais UAB „Greenas“ darbo skelbime tyrimo 2018 01 25

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindais UAB “Kalnapilio-Tauro grupė” tyrimo 2018-01-18

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu įsigyjant receptinius vaistus tyrimo 2018 01 18

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos amžiaus ir socialinės padėties pagrindais teikiant futbolo aikštės nuomos paslaugas tyrimo 2017 12 14

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos amžiaus ir socialinės padėties pagrindais UAB „TELE2“ teikiant paslaugas sudentams tyrimo 2017 09 28

Sprendimas dėl galimos diskrminacijos socialinės padėties pagrindu UAB „BUSTURAS“ administracijai atliekant darbuotojų blaivumo patikrinimą tyrimo 2017 03 09

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos amžiaus ir socialinės padėties pagrindais teikiant paslaugas AB „Swedbank“ tyrimo 2017 01 23

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu teikiant paslaugas klientams „Swedbank“, AB tyrimo 2017 01 13

Pažyma dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu darbo skelbime 2016 07 11

Pažyma dėl galimo Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. priimtu sprendimu Nr. 1-210 patvirtinto “Pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) nesusietus giminystės ryšiais vaikus, skyrimo tvarko aprašo” 14 punkto prieštaravimo Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies punktui tyrimo 2016 02 15

Pažyma dėl ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, finansavimo tvarkos galimo prieštaravimo Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktui tyrimo 2015 12 23

Pažyma dėl galimai labiau palankesnių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tam tikroms socialinėms grupėms 2015 11 25

Pažyma dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose Kauno rajono, Kauno miesto ir Klaipėdos miesto savivaldybėse 2015 09 28

Pažyma dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu sprendžiant rinkimų užstato grąžinimo klausimą 2015 08 31

Pažyma dėl galimo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. priimtu sprendimu Nr. 1-57 patvirtinto „Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 17 d. priimtu sprendimu Nr. 1-64 patvirtinto „Mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo“ prieštaravimo Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktui tyrimo 2015 08 26