Karjera

Atviros darbo vietos

dekoratyvinis

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ieško finansininko (-ės)

Jei tu:

 • turi aukštąjį socialinių mokslų srities išsilavinimą;
 • turi ne mažesnę kaip vienerių metų finansinio darbo patirtį biudžetinių įstaigų finansinės apskaitos sistemoje;
 • moki dirbti VBAMS, FABIS, Stekas ar kitomis buhalterinėmis programomis;
 • išmanai Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų finansinę veiklą;
 • gebi sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių ir anglų kalbomis.

Tau reikės:

 • apskaitos registruose registruoti ūkines operacijas ir ūkinių įvykių duomenis, vykdyti mokėjimų procedūras;
 • apskaičiuoti ir pervesti darbuotojams priskaičiuotą darbo užmokestį, rengti pažymas ir registruoti operacijas, valstybės institucijoms teikti ataskaitas, susijusias su darbo užmokesčio apskaita;
 • vesti ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą, organizuoti inventorizacijas;
 • nustatytais terminais teikti reikalingas ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Sodrai, Valstybės duomenų agentūrai, Seimo Audito komitetui ir kitoms valstybės institucijoms;
 • pagal kompetenciją atlikti išankstinę ir einamąją finansų kontrolę.

Plačiau: Išsamus pareigybės aprašymas

Siūlome:

 • 10 valandų darbo savaitę (0,25 etato);
 • pozityvų požiūrį į darbo ir asmeninio gyvenimo balansą (galimybė dirbti nuotoliu, darbo grafiko derinimas atsižvelgiant į šeimos ir asmeninius įsipareigojimus, kitus poreikius);
 • 22 darbo dienų minimalias kasmetines atostogas;
 • galimybę gauti priemokas už papildomą darbą projektuose;
 • augintiniams draugišką biurą.

Aplikavimo terminas: iki 2024 m. vasario 15 d. (imtinai).

Dokumentai teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą https://portalas.vtd.lt/lt/veiklos-administravimo-skyriaus-finansininkas-322;934870.html 

Atrankos etapai: darbo pokalbis

Preliminari darbo pradžia: ne anksčiau 2024 m. kovo 1 d. (su galimybe datą susiderinti individualiai)

Bandomasis laikotarpis: 3 mėnesiai

Darbo užmokestis: nuo 580 EUR (bruto už 0,25 etato)

Daugiau informacijos apie konkursą el. paštu danguole.miloniene@lygybe.lt