Ūkio subjektų priežiūra

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nevykdo ūkio subjektų priežiūros.