Tarpžinybiniai susitarimai

Bendradarbiavimo sutartis tarp Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto 2015 m. spalio 13 d.

Bendradarbiavimo sutartis tarp Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Moterų informacijos centro 2015 m. lapkričio 4 d.

Bendradarbiavimo sutartis tarp Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Šiaulių universiteto 2015 m. lapkričio 27 d.

Bendradarbiavimo sutartis tarp Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Vilniaus universiteto Lyčių studijų centro 2016 m. vasario 10 d.

Bendradarbiavimo sutartis tarp Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų 2017 m. kovo 9 d.

Bendradarbiavimo sutartis tarp Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir VšĮ Nacionalinis Lietuvos radijas ir televizija 2017 m. kovo 10 d.

Bendradarbiavimo sutartis tarp Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir VšĮ Nacionalinis Lietuvos radijas ir televizija 2018 m. kovo 8 d.

Bendradarbiavimo sutartis tarp Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir asociacijos „Lietuvos universitetų rektorių konferencija“ 2018 m. gruodžio 18 d.

Bendradarbiavimo sutartis tarp Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Lietuvos banko 2019 m. sausio 29 d.

Bendradarbiavimo sutartis tarp Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. kovo 25 d.

Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus ir Lietivos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2020 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. V-27/V-44 “Dėl darbo grupės rekomendacijoms akademinei bendruomenei parengti sudarymo”