Metinės ataskaitos

Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus 2023 m. veiklos ataskaita

Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus 2022 m. veiklos ataskaita (Infografikas)

Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus 2021 m. veiklos ataskaita (infografikas)

Lygių galimybių kontrolierės Agnetos Skardžiuvienės 1-osios kadencijos (2015-2021) laikotarpiu su komanda atlikti darbai

Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus 2020 m. veiklos ataskaita (infografikas)

Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus 2019 m. veiklos ataskaita (infografikas)

Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus 2018 m. veiklos ataskaita (infografikas)

Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus 2017 m. veiklos ataskaita (infografikas)

Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus 2016 m. veiklos ataskaita

Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus 2016 m. veiklos ataskaitos 1 priedas „2016 m. kontrolieriaus priimtų sprendimų vykdymo stebėsena”

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2015 m. ataskaita

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2014 m. ataskaita

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2013 m. ataskaita

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2012 m. ataskaita

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2011 m. ataskaita

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2010 m. ataskaita

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2009 m. ataskaita

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2008 m. ataskaita

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2007 m. ataskaita

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2006 m. ataskaita

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2005 m. ataskaita

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2004 m. ataskaita

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2003 m. ataskaita

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2002-2003 m. ataskaita

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2001-2002 m. ataskaita

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2000-2001 m. ataskaita

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 1999-2000 m. ataskaita