Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Įstatymai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai:

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai:

Tarptautiniai teisės aktai

Jungtinių Tautų teisės aktai:

Europos Tarybos teisės aktai:

Europos Sąjungos teisės aktai: