Veiklos sritys

Tarnybos veiklos sritys pagal Lygių galimybių įstatymą:

  • apsauga nuo diskriminacijos;
  • švietėjiška, prevencinė veikla, lygių galimybių užtikrinimo sklaida;
  • diskriminacijos atvejų ir diskriminacijos padėties vertinimas;
  • pasiūlymų teikimas dėl teisės aktų tobulinimo ir lygių teisių įgyvendinimo politikos prioritetų;
  • ryšių palaikymas su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis;
  • Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo kontrolės vykdymas.