Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex vertinimas

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nevykdo teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo.