Lygių galimybių integravimo įrankiai
DARBDAVIAMS
Informacinis lygybės planavimo portalas www.lygybesplanai.lt

Lygios galimybės darbovietėje: vadovas darbdaviams (2020)

Nemokami e-kursai „Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbdaviams“

Nemokami e-kursai „Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbuotojams“

Atmintinė darbdaviams apie darbo skelbimų rengimą

Lygių galimybių integravimo žingsniai

Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos

Atmintinė „Saugios ir pagarbios darbo aplinkos kūrimas“

Atmintinė „Asmeninio gyvenimo ir darbo derinimas: pokyčių užtikrinimo etapai“

Lygių galimybių matavimo priemonė „Lygių galimybių liniuotė“

Prieinamos skaitmeninės informacijos rengimo vadovas „Internetas visiems“

Darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo priemonių kontrolinis sąrašas

Darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo priemonių aprašas

Informacinis portalas apie darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą www.daugiaubalanso.lt

Atmintinė Lygių galimybių politikos diegimas organizacijose”

Leidinys apie psichikos sveikatą, jos stiprinimą, krizių valdymą darbovietėje Psichikos sveikata darbe”

Atmintinė Tinkamas sąlygų pritaikymas žmonėms su negalia – kaip tai įgyvendinti darbovietėje”

VIEŠAJAM SEKTORIUI
ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
Praktinis įrankis „Nuo A iki Z. Lyčių lygybės vadovas savivaldybėms“ (2018)

Interaktyvusis lyčių lygybės statistikos atlasas (žemėlapis)

Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijos „Socialiai atsakingi viešieji pirkimai“.

Vadovėlių ir kitų mokymos (-si) priemonių vertinimo lyčių aspektu apžvalga (2019)

Atmintinė „Įtrauki mokykla: kaip kurti saugią aplinką translyčiams (-ėms) mokiniams (-ėms)“

Atmintinė „Įtrauki mokykla: kaip užtikrinti seksualinio priekabiavimo prevenciją mokykloje“

PASLAUGŲ TEIKĖJAMS
ŽURNALISTAMS
Atmintinė „Kaina neturi lyties“ apie nediskriminuojančią grožio paslaugų kainodarą Atmintinė su patarimais, kaip rašyti apie smurtą prieš moteris

Rekomendacijos, kaip komunikuoti apie vyresnio amžiaus žmones ir senėjimą