Nuorodos

Žmogaus teisių organizacijos

Nepriklausomos, žmogaus teises ginančios institucijos, kurias įsteigti Seimą (ne)tiesiogiai įgalina Konstitucijos 73 str.

Organizacijos, dirbančios lygių galimybių srityje

Švietimo įstaigos, dirbančios lygių galimybių srityje
Lygių galimybių organizacijos užsienyje

Europos lygybės institucijų tinklo (angl. Equinet) narių sąrašas