Informacija lietuvių gestų kalba

Tarnybos funkcijos, skundų teikimas ir sprendimai

 

Pateikėte skundą kontrolierei. Kas toliau?

Kokią galią turi lygių galimybių kontrolieriaus sprendimai?

Ko nedaro lygių galimybių kontrolierius (-ė)?

Ką turi daryti darbdavys, kad nepatirtumėte diskriminacijos?

Patiriate seksualinį priekabiavimą? Patarimai, ką reikėtų daryti