Konsultavimasis su visuomene

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nevykdo konsultavimosi su visuomene.