Informacija apie nusišalinimą

Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė teikė prašymą nusišalinti nuo gauto skundo nagrinėjimo

2022 m. sausio 6 d. lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė, siekdama išvengti galimo privačių ir viešų interesų konflikto, Lietuvos Respublikos Seimo valdybai teikė prašymą nusišalinti nuo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje gauto skundo nagrinėjimo dėl ankstesnės darbinės patirties ir pažinties su pareiškėja.

2022 m. sausio 10 d. kontrolierės prašymas buvo svarstytas Lietuvos Respublikos Seimo valdybos posėdyje. Posėdžio metu dėl nepakankamo pagrindo manyti, kad gali kilti interesų konfliktas, nuspręsta prašymo netenkinti.

 

Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė teikė prašymą nusišalinti nuo tarnybinių pareigų dalies įgyvendinant projektą „BRIDGE“

2021 m. kovo 31 d. prieš pradėdama eiti lygių galimybių kontrolierės pareigas Birutė Sabatauskaitė (lygių galimybių kontrolierė pareigas pradėjo eiti prisiekusi balandžio 1 d.) Lietuvos Respublikos Seimo valdybai teikė prašymą nušalinti ją nuo tarnybinių pareigų dalies Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai įgyvendinant projektą „BRIDGE: vietos bendruomenių stiprinimas efektyviai kovai su smurtu lyties pagrindu artimoje aplinkoje“ dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto.

2021 m. balandžio 7 d. Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nutarė nepriimti B. Sabatauskaitės nusišalinimo. Lygių galimybių įstatyme nenumatoma galimybė skirti pavaduojančio pareigūno lygių galimybių kontrolieriui nusišalinus.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba Seimui pateikė siūlymą keisti Lygių galimybių įstatymą numatant pavadavimą lygių galimybių kontrolieriaus nusišalinimo atveju.