Studentų praktika

Studentų praktikos atlikimo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje tvarkos aprašas

Studentas (-ė), pageidaujantis (-i) atlikti praktiką Tarnyboje, ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki pageidaujamos praktikos pradžios el. p. lygybe@lygybe.lt pateikia gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba ir motyvuotą prašymą, kuriame atsako į šiuos klausimus:

  1. Kodėl praktiką norite atlikti būtent Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje?
  2. Kuriame struktūriniame padalinyje norėtumėte atlikti praktiką? Kodėl?
  3. Ką praktikos metu norėtumėte veikti? Ko išmokti? Kokių įgūdžių įgyti?
  4. Kokias asmenines ir darbines kompetencijas galėtumėte pritaikyti praktikos metu? Ką galėtumėte pasiūlyti ir suteikti Tarnybai?
  5. Koks numatomas jūsų praktikos laikotarpis?
  6. Kiek laiko per dieną bei savaitę galėtumėte skirti praktikai?

Esant poreikiui, gali būti vykdoma studentų (-čių), pageidaujančių atlikti praktiką Tarnyboje, atranka.