Religija, tikėjimas, įsitikinimai ar pažiūros

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos religijos, tikėjimo ir lyties pagrindais išduodant leidimus lankytis laisvės atėmimo vietose tyrimo 2022 10 19

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos įsitikinimų ir psžiūrų pagrindu vartotojų teisių apsaugos srityje tyrimo 2022 10 16

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos lyties, amžiaus, įsitikinimų arba pažiūrų ir socialinės padėties pagrindais UAB „Transorloja“ suteikiant nuotolinį darbą 2021 02 05

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos religijos pagrindu Vilniaus miesto savivaldybei teikiant viešinimo paslaugas 2021 08 24

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu VšĮ Utenos ligoninėje tyrimo 2020 08 07

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos įsitikinimų arba pažiūrų bei amžiaus pagrindais Lietuvių kalbos institute tyrimo 2020 07 09

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, etninės priklausomybes vykdant atranką į verslo klientų vadybininko pareigas 2020 02 26

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos politinių pažiūrų pagrindu nustatant darbo sąlygas Trakų r. Lentvario M. Šimelionio gimnazijoje tyrimo 2020 02 25

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos pažiūrų pagrindu priimant į Lietuvos kultūros tarybos susirinkimo narius tyrimo 2020 02 05

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos lyties, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos ir religijos pagrindais darbo santykių srityje tyrimo 2020 01 03

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos lyties, amžiaus, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ir pažiūrų, lytinės orientacijos, socialinės padėties pagrindais Studijų kokybės vertinimo centrui vykdant pretendentų į darbą atranką 2019 09 09

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos poltinių įsitikinimų pagrindu Biržų rajono savivaldybėje tyrimo 2019 05 28

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos religijos pagrindu Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymu 1V-329 patvirtintame Leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas, ar įmonė yra fiktyvus tvarkos apraše tyrimo 2019 05 17

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos įsitikinimų ir pažiūrų pagrindų darbo santykių srityje gimnazijoje (duomenys neskelbtini) tyrimo 2019 05 10

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos religijos pagrindu teikiant maitinimo paslaugas laisvės atėmimo įstaigoje tyrimo 2017 08 28

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu nustatant maitinimą asmenims laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose tyrimo 2017 03 31

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos tikėjimo ir religijos pagrindais Molėtų rajono savivaldybėje bei jai nuosavybės teise priklausančiose viešose įstaigose tyrimo 2017 03 01

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos įsitikinimų pagrindu teikiant šokių ir dainavimo pamokų paslaugas VšĮ „TOTORIŲ KULTŪROS CENTRAS“ tyrimo 2017 01 18

Pažyma dėl galimos diskirminacijos įsitikinimų ir pažiūrų pagrindais pretenduojant į Lietuvos žirginio sporto federacijos organizuojamus kursus 2016 11 24

Pažyma dėl galimos diskriminacijos įsitikinimų ar pažiūrų pagrindais darbo santykių srityje 2016 05 27

Pažyma dėl galimo Kretingos rajono savivaldybės tarybos patvirtinto “Kretingos rajono mokyklų vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo” prieštaravimo Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymui tyrimo 2016 02 15

Pažyma dėl galimos diskriminacijos įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu tyrimo 2016 02 01

Pažyma dėl galimos diskriminacijos religijos ir įsitikinimų pagrindu atliekant nuolatinę pradinę privalomąją karo tarnybą 2016 01 06

Pažyma dėl galimos diskriminacijos kalbos ir religijos pagrindu Pravieniškių pataisos namuose – atviroje kolonijoje 2015 04 01

Pažyma dėl diskriminacijos religijos ir įsitikinimų pagrindu švietimo srityje 2015 03 10

Pažyma dėl galimos diskriminacijos religijos ir amžiaus pagrindu skiepijant vaikus 2015 01 05