Lygių galimybių liniuotė

Kas tai?

Lygių galimybių liniuotė – tai situacijos darbovietėje vertinimo įrankis, paremtas darbuotojų ir darbdavio (-ės) apklausomis (anketomis). Remdamasi surinktais duomenimis, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT) suteikia darbovietei įvertį dešimties balų skalėje bei pateikia išsamią ataskaitą su rekomendacijomis, kaip užtikrinti lygias galimybes darbovietėje.

Liniuotė sukurta reaguojant į Lietuvos darbdavių poreikį gauti konsultacijas, diegiant  lygių galimybių politiką bei rengiant veiksmų planus savo darbovietėse. Išsami situacijos analizė yra pirmas žingsnis, kuriant tikslingas ir konkrečios darbovietės kontekstui pritaikytas lygių galimybių užtikrinimo priemones. Daugiau informacijos apie kitus LGKT siūlomus integravimo įrankius galima rasti čia.

2024 m. atnaujinome Lygių galimybių liniuotės klausimyną – papildėme jį naujais klausimais, kad liniuotės rezultatai dar geriau atspindėtų situaciją organizacijoje. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad pasikeitė ir atsakymų vertinimo sistema, todėl tos pačios organizacijos vertinimai gauti prieš ir po liniuotės atnaujinimo tarpusavyje negali būti lyginami. Organizacijų vertinimus, atliktus 2021-2023 m. laikotarpiu, galite rasti čia.

Kam skirta?

Liniuotė yra skirta tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus darbovietėms, turinčioms 50 ir daugiau darbuotojų. Toks darbuotojų skaičius yra rekomenduojamas, nes tokio dydžio darbovietėms galioja LR darbo kodekso 26 str. prievolė priimti ir paskelbti lygių galimybių priemones. Tačiau įrankis gali būti taikomas ir mažesniuose kolektyvuose.

Ką matuoja?

Klausimynas apima penkias sritis:

 1. Įsidarbinimas (Ar darbuotojai (-os) susidūrė su potencialia diskriminacija įsidarbinimo metu?)
 2. Darbo santykių procesai: galimybės derinti darbą ir asmeninį gyvenimą, kvalifikacijos kėlimas, darbo užmokesčio ir paaukštinimo nustatymas, vadovavimo principai (Ar užtikrinamos lygios galimybės šiuose procesuose?)
 3. Diskriminacijos ir priekabiavimo patirtys (Ar teko patirti ar pastebėti kitų žmonių potencialią diskriminaciją ar priekabiavimą darbovietėje ir ar jaučiamės saugūs (-ios) apie tai pranešti?)
 4. Darbuotojų (ne)pritarimas įvairioms diskriminacijos formoms (Ar atpažįstame ir kaip vertiname diskriminacines situacijas darbe?)
 5. Darbuotojų lūkesčiai lygių galimybių politikai darbovietėje (Ar darbuotojai (-os) pritaria esamai situacijai ir ko tikisi ateityje?)

Analizuojami tiek bendri visų darbuotojų rezultatai, tiek pagal septynis darbuotojų demografinius „pjūvius, t. y. lytį, amžių, kilmę, tikėjimą, negalią, seksualinę orientaciją bei lytinę tapatybę. Vertinama, kaip darbe jaučiasi skirtingos darbuotojų grupės.

Įverčio apskaičiavimas

Darbovietės situacija yra įvertinama dešimties balų skalėje, kurioje 10 reiškia „visišką lygybę”, o 1 – „visišką nelygybę”. Galutinį įvertį sudaro darbuotojų anketų rezultatų vidurkis, prie kurio pridedama papildoma balo dalis iš darbdavio anketos.

Darbovietė gali rinktis, ar savo rezultatą skelbti LGKT interneto svetainėje. Išsamią rezultatų ataskaitą gaus tik darbovietė – ši ataskaita viešai skelbiama nebus.

Kaip veikia?

 1. Norėdami išbandyti Lygių galimybių liniuotę savo darbovietėje, organizacijos vadovė (-as) (arba už personalo valdymą ar lygių galimybių politiką atsakingas asmuo) turėtų susisiekti su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba el. paštu lygybe@lygybe.lt arba tel. 8 5 205 0636.
 2. Sutarus dėl apklausos pildymo, LGKT atsiunčia už liniuotės pildymą atsakingam darbovietės atstovui nuorodas į dvi anketas – darbdavio (-ės) ir darbuotojo (-s). Šios nuorodos yra individualiai sugeneruojamos kiekvienai darbovietei.
 3. Darbdavio anketą pildo vienas darbovietės atstovas (-ė): vadovas (-ė) ar jo paskirtas darbuotojas (-a), pavyzdžiui, atsakingas (-a) už personalo valdymą ar lygių galimybių politikos įgyvendinimą. Darbuotojų anketos nuoroda išplatinama visiems (-oms) darbuotojams (-oms). Kuo daugiau darbuotojų užpildo šią anketą, tuo liniuotės rezultatai tikslesni ir reprezentatyvesni. Rekomenduojama, kad apklausą užpildytų bent 60 % darbuotojų. Norint užtikrinti rezultatų reprezentatyvumą ir įžvalgų patikimumą,  anketą užpildžius mažiau nei 20 proc. respondentų, duomenys nebus apdorojami. Anketos pildymui skiriamos dvi savaitės (ar kitas laikotarpis pagal susitarimą), vėliau klausimyno nuoroda nebeveikia, o LGKT ekspertai (-ės) pradeda rezultatų analizę.
 4. Per tris-keturias savaites nuo anketos pildymo pabaigos darbovietė gauna išsamią rezultatų ataskaitą su duomenų vizualizacijomis bei ekspertinėmis rekomendacijomis, kokioms sritims reiktų skirti daugiau dėmesio bei kokias lygių galimybių priemones derėtų taikyti. Atsižvelgdama į  gautas rekomendacijas organizacija pusės metų laikotarpyje parengia veiksmų planą.
 5. Jei darbovietė sutinka, jos gautas įvertis (tik skaičius, be išsamios ataskaitos ir rekomendacijų) skelbiamas LGKT internetinėje svetainėje, šalia kitų liniuotę atlikusių Lietuvos darboviečių.
 6. Darbovietė yra kviečiama toliau bendradarbiauti su LGKT lygių galimybių politikos diegimo kelyje (žr. „Lygių galimybių integravimo žingsniai”).

Klausimynai

Darbuotojų ir darbdavio (-ės) klausimynų demonstracines versijas galite pamatyti čia (versijos yra skirtos bandymui ir vertinamos nebus):

Kokie duomenys renkami?

Darbuotojų apklausa yra anoniminė. Klausimyną pildančio darbuotojo asmens duomenys (vardas, pareigos, kontaktinė informacija ir kt.) ar kompiuterio IP adresas nebus renkami ar naudojami. Darbuotojo (-s) anketos pradžioje prašoma atsakyti į klausimus apie respondento lytį, amžių, turimą negalią, tautybę, tikėjimą, seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę. Ši informacija renkama, norint analizėje palyginti, kaip darbe jaučiasi skirtingos darbuotojų grupės. Nenorintis šių duomenų atskleisti darbuotojas (-a) gali rinktis „nenoriu atskleisti“ atsakymo variantą.

Darbuotojų atsakymus LGKT naudoja bendrai situacijos darbovietėje analizei. Rezultatų palyginimai tarp skirtingų darbuotojų grupių yra pateikiami tik tada, kai grupę sudaro bent 5 darbuotojai (pavyzdžiui, lyginti lietuvius ir ne lietuvius galima tik tada, kai tiek vienoje, tiek kitoje grupėje tarp atsakiusiųjų yra bent po penkis respondentus). Toks skaičius reikalingas dėl palyginamumo bei dėl respondentams (-ėms) garantuojamo atsakymų anonimiškumo išsaugojimo. Organizacijos atstovas (-ė) vėliau gauna bendrą šios analizės ataskaitą, bet ne individualių anketų atsakymus.

Asmens duomenys tvarkomi pagal Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Asmens duomenų tvarkymo taisykles.

Apie autorius

Lygių galimybių liniuotė sukurta  2020 m. „Kurk Lietuvai” projekto „Lygių galimybių vertinimas ir konsultacijos Lietuvos darbovietėms” įgyvendinimo metu. Projekto vadovė – Skaidrilė Grigaitė-Mockevičienė.

2024 m. šis įrankis buvo atnaujintas. Dėl Lygių galimybių liniuotės atnaujinimo konsultavo tyrėjas Mažvydas Karalius ir Aurėja Paulina Gudaitė bei LGKT Lygių galimybių integravimo grupės ekspertai (-ės).

Lygių galimybių liniuotė yra LGKT intelektinė nuosavybė, ją ar jos dalis galima naudoti tik su Tarnybos sutikimu.