lt
en
Lygių galimybių integravimo įrankiai

 

DARBDAVIAMS

Informacinis lygybės planavimo portalas www.lygybesplanai.lt

Praktinis įrankis „Lygių galimybių įgyvendinimo vadovas darbdaviams“ (2018)

Nemokami e-kursai „Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbdaviams“

Nemokami e-kursai „Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbuotojams“

Atmintinė darbdaviams apie darbo skelbimų rengimą

Lygių galimybių integravimo žingsniai

Lygių galimybių matavimo priemonė „Lygių galimybių liniuotė“

Lyčių lygybės matavimo priemonė „Lyčių lygybės liniuotė“

Prieinamos skaitmeninės informacijos rengimo vadovas „Internetas visiems“

Darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo priemonių kontrolinis sąrašas

SAVIVALDYBĖMS

ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS

Praktinis įrankis „Nuo A iki Z. Lyčių lygybės vadovas savivaldybėms“ (2018)

Interaktyvusis lyčių lygybės statistikos atlasas (žemėlapis)

Interaktyvus žaidimas mokiniams ir mokytojams „Istorija apie lyčių skirtumus“

Vadovėlių ir kitų mokymos (-si) priemonių vertinimo lyčių aspektu apžvalga (2019)

Metodinė medžiaga pedagogams ir karjeros konsultantams ugdant moksleivius karjerai

PASLAUGŲ TEIKĖJAMS

ŽURNALISTAMS

Atmintinė „Kaina neturi lyties“ apie nediskriminuojančią grožio paslaugų kainodarą Atmintinė su patarimais, kaip rašyti apie smurtą prieš moteris