Lytinė orientacija

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos lyties ir lytinės orientacijos pagrindu teikiant paslaugas sporto klube “Fitus” tyrimo 2023 01 31

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos lyties, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės pagrindais Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nagrinėjant prašymą suteikti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje tyrimo 2022 01 03

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu “Kangoo Jumps Lietuva” reklamoje tyrimo 2021 06 04

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu “Kangoo Jumps Lietuva” reklamoje tyrimo 2021 06 04

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos amžiaus ir lytinės orientacijos pagrindais asociacijai Lietuvos gėjų lygai teikiant informacinių technologijų kursų organizavimo paslaugas tyrimo 2021 01 04

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos lyties, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos ir religijos pagrindais darbo santykių srityje tyrimo 2020 01 03

Sprendimas dėl galimos diskrimincijos propagavimo lyties, lytinės orientacijos ir negalios pagrindu VšĮ “Švietimo tinklas” skelbtoje mokymo programoje 2019 01 04

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu Telšių Žemaitės gimnazijoje dėstant dorinio ugdymo pamoką tyrimo 2017 06 13

Pažyma dėl papildomų nuolaidų taikymo 2016 03 24

Pažyma dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu 2015 09 29

Pažyma dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu teikiant transporto nuomos paslaugas 2015 05 14

Pažyma dėl galimo Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimo 2015 04 30