Teikiant paslaugas

Diskriminacijos prevencija

Nuo 2022 m. liepos mėnesio Lygių galimybių įstatymo 8 straipsniu prekių pardavėjas, gamintojas ar paslaugų teikėjas įpareigojamas įgyvendinti lygias galimybes vartotojų teisių apsaugos srityje.

Viešajam sektoriui

Lyčių lygybė – vienodos galimybės mokytis, dirbti, užsidirbti, gauti tas pačias prekes ir paslaugas, nepriklausomai nuo asmens lyties ir lytinės tapatybės. Sužinokite, koks yra viešojo sektoriaus vaidmuo siekiant lyčių lygybės.

Švietimo įstaigoms

Švietimo įstaigos atlieka svarbų vaidmenį diskriminacijos prevencijos mechanizme, nes padeda ugdyti mokinių vertybes bei atsisakyti stereotipinių nuostatų. Sužinokite, kaip galite prisidėti.

Mokymai

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba organizacijoms siūlo nemokamus seminarus bei e. mokymus diskriminacijos prevencijos ir lygių galimybių užtikrinimo temomis.