Į viršų iškeltas
2019 gruodžio 20 d.
Kokią galią turi lygių galimybių kontrolieriaus sprendimai?

Lietuvoje yra keli skirtingi gyventojų teisių gynimo būdai. Vienas jų – pateikti skundą lygių galimybių kontrolieriui. Atlikęs tyrimą dėl galimos diskriminacijos šis kontrolierius priima sprendimą.

Pagal Lygių galimybių įstatymą jis gali priimti šiuos sprendimus:

Rekomendacija. Kontrolierius gali kreiptis į asmenį ar instituciją siūlydamas pakeisti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus. Tai apima ir rekomendacijas sustabdyti neteisėtą praktiką, ir siūlymą pakeisti teisinį aktą (ar jo dalį) taip, kad būtų užtikrinta visų asmenų lygybė. Paprastai pažeidėjai geranoriškai atsižvelgia į kontrolieriaus pastabas – įgyvendinama apie 90 proc. rekomendacijų. Pavyzdžiui, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pakeitė vairuotojų sveikatos tikrinimo tvarką, kad ja nebebūtų diskriminuojami klausos negalią turintys asmenys.

Įspėjimas. Kontrolierius gali įspėti dėl lygių galimybių pažeidimo. Įspėjimo, kaip ir rekomendacijos, pagrindu dažnai parengiamas pranešimas žiniasklaidai taip visuomenę informuojant apie netinkamą pažeidėjo elgesį. Tokiu būdu paveikiama įstatymą pažeidusio asmens ar organizacijos reputacija. Pavyzdžiui, įspėjimą yra gavę prekybos tinklų „Maxima“ bei „Iki“ vadovai.

Kreipimasis į teismą. Atlikęs tyrimą, kontrolierius turi teisę kreiptis į administracinį teismą prašydamas ištirti, ar vertinti norminiai aktai atitinka lygių galimybių įstatymų nuostatas. Taip nutiko Vilniaus merui Remigijui Šimašiui nepakeitus Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direktoriaus konkurso organizavimo tvarkos.

Įpareigojimas nutraukti reklamą. Lygių galimybių kontrolierius, pripažinęs, kad komercinė reklama diskriminavo gyventojus, gali įpareigoti ją nutraukti.

Administracinė bauda. Kontrolierius gali pradėti administracinių nusižengimų teiseną, pažeidėjui galinčią užtraukti baudą nuo 40 iki 560 eurų, o už pakartotinį nusižengimą – nuo 560 iki 1200 eurų. Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė šia teise naudojasi tik išimtiniais atvejais, kadangi yra įsitikinusi, jog bendradarbiavimas ir visuomenės švietimas yra paveikesnės priemonės.

Informacijos perdavimas teisėsaugai. Skunde pateiktose aplinkybėse įžvelgęs galimus nusikalstamos veikos požymius, kontrolierius turi teisę šią medžiagą perduoti ikiteisminio tyrimo įstaigai ar prokurorui. Pavyzdžiui, šių metų vasarą Šiaulių apygardos prokratūrai perduota informacija apie galimą darbdavio seksualinį priekabiavimą Joniškio kavinėje „Alibaba“.

Tyrimo nutraukimas. Kontrolierius gali nutraukti tyrimą, jei, pavyzdžiui, jo metu pasikeičia aplinkybės ir taip nutraukiami diskriminuojantys veiksmai (pakeičiami teisės aktai), trūksta objektyvių duomenų apie padarytą pažeidimą ir kt.

Skundo pripažinimas nepagrįstu. Pažeidimui nepasitvirtinus, lygių galimybių kontrolierius gali pripažinti skundą nepagrįstu.

Lygių galimybių kontrolierius tyrimo nepradeda tuomet, kai skundas nepatenka į jo kompetencijos ribas, t. y. – arba pareiškėjo minimas galimos diskriminacijos pagrindas nėra įtrauktas į Lygių galimybių įstatymą, arba galimo pažeidimo sritis nesutampa su tomis, kurių priežiūrą vykdo kontrolierius.