Padidinamasis stiklas. Pexels.com nuotr.
2019 rugsėjo 18 d.
Iš Tarnybos darbo. Ko nedaro lygių galimybių kontrolierius?

Naujienų portalo „Delfi.lt“ paskelbtame 2019 metų įtakingiausių tarnautojų ir teisininkų sąraše lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė, pakilusi penkiomis pozicijomis, užėmė 42 vietą. Ji, kaip nepriklausoma pareigūnė, turi įtakos priimant visuomeninės reikšmės sprendimus, tačiau šių pareigų mandatą vis tik riboja Lygių galimybių įstatymas.

2018 metais Tarnyba sulaukė beveik tūkstančio kreipimųsi – gyventojai teikė skundus, uždavinėjo klausimus, prašė teisinių išvadų. Lygių galimybių kontrolierė 141 kartą atsisakė tirti skundą, nes tam neturėjo teisinio pagrindo, todėl, atsižvelgdami į gyventojų lūkesčius, apibendriname, ko lygių galimybių kontrolierius negali daryti dėl įstatyminio savo veiklos reglamentavimo:

Netiria skundų dėl įstatymų. Kai kurios nuostatos, įtvirtintos įstatymuose, gyventojams atrodo diskriminacinės, nes numato skirtingas sąlygas. Pavyzdžiui, Tarnyba kartais sulaukia klausimo, ko imasi jos ekspertai, kad moterys taip pat būtų šaukiamos į kariuomenę. Kadangi šis klausimas reguliuojamas Karo prievolės įstatymo, lygių galimybių kontrolierius neturi teisės tirti, ar nevienodas lyčių traktavimas yra Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pažeidimas. Jei gyventojai nori išsiaiškinti, ar įstatymų nuostatos teisėtos, jie patys gali kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Nevertina viešų asmenų pasisakymų ir žiniasklaidos turinio. Kontrolierius prižiūri, kaip lygių galimybių principų laikomasi valstybės ir savivaldybės institucijų, švietimo, darbo santykių, vartotojų teisių apsaugos, organizacijų ir asociacijų veiklos srityse. Viešos kalbos, straipsniai, laidos, reportažai nepatenka į Tarnybos kompetenciją. Dėl galimai netinkamo turinio reikėtų kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą.

Netiria šeimos ir privataus gyvenimo sričių skundų. Lygių galimybių kontrolierius šviečia ir ugdo visuomenę įvairiais su žmogaus teisėmis susijusiais klausimais (diskriminacijos, lyčių lygybės, vyrų smurto prieš moteris ir kt.), tačiau negali tiesiogiai padėti nuo nusikaltimų ir nusižengimų asmeniniame gyvenime nukentėjusiems žmonėms. Tokiais atvejais reikėtų kreiptis į policiją, specializuotos pagalbos centrus. Kontrolierius taip pat negali kištis į skyrybų procesą, skolų išieškojimą ir kt.

Neatstovauja pareiškėjams teisme. Tarnybos teisininkai dalyvauja teisminiuose procesuose teikdami ekspertines išvadas, tačiau nei jie, nei pats lygių galimybių kontrolierius negali atstovauti pareiškėjui atlikdami advokato funkciją.

Neįpareigoja atlyginti žalą. Išnagrinėjęs skundą, lygių galimybių kontrolierius gali priimti rekomendacinio pobūdžio sprendimą, įspėti, įpareigoti nutraukti diskriminuojančią reklamą, tačiau neturi įgaliojimų pažeidėjui liepti atlyginti padarytą skriaudą.

Nevertina reklamų dėl poveikio nepilnamečiams. Pastebėję galimai diskriminuojančią reklamą, gyventojai gali kreiptis į lygių galimybių kontrolierių, tačiau tokias reklamas jis vertina tik iš lygių galimybių pažeidimo perspektyvos. Plačiau apie reklamas galite perskaityti ČIA. Kontrolierius taip pat netiria socialinių reklamų, negali nustatyti, ar reklama atitinka reklamos kūrėjų profesinės etikos normas.

Plačiau apie lygių galimybių kontrolieriaus įgaliojimus skaitykite ČIA.