Atrankos komisija 2019. Tarnybos nuotr.
2020 gegužės 27 d.
Kaip laureatai laimi Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus?

Nors dėl koronaviruso protrūkio teko nukelti Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų balsavimą ir ceremoniją, laureatų atranka nuo ankstesnių metų nepasikeitė. Atranką sudaro keletas etapų, lygiavertiškai įtraukiančių visuomenę ir atrankos komisiją, sudarytą iš ekspertų bei partnerių.

Apdovanojimų laimėtojų atrankos etapai:

  1. Visuomenė siūlo įvairias žmogaus teisių iniciatyvas, organizacijas bei asmenis, kurių nuveikti darbai išsiskyrė per praėjusius kalendorinius metus. Už 2019 metus organizatoriai sulaukė daugiau nei šimto skirtingų pasiūlymų.
  2. Iš gautų pasiūlymų ekspertai atrenka atitinkančius formalius reikalavimus. Pasibaigus kandidatų (iniciatyvų, projektų ir kt.) siūlymo etapui, Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo bei Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertai kiekvienai kategorijai sudaro potencialių nominantų sąrašą. Į šį sąrašą nepatenka tos iniciatyvos, organizacijos bei asmenys, kurių įgyvendinimo laikotarpis „netilpo“ į kalendorinius metus. Kitas svarbus reikalavimas – poelgis turi atitikti kategorijos, kuriai yra pasiūlytas, turinį.
  3. Kiekvienai kategorijai komisija išrenka po tris nominantus. Pirmasis atrankos komisijos posėdis šiemet įvyko kovo 2 d. Jos nariams buvo pristatyti visi projektai, atitikę oficialius reikalavimus. Iš jų komisija slaptu balsavimu išrinko 23 iniciatyvas (Religijų ir įsitikinimų įvairovės kategorijoje šiemet atrinkti du nominantai), už kurias jau gali BALSUOTI visi norintys.

Pirmojo posėdžio komisiją sudarė:

Šiemet komisijos primininku komisija išsirinko A. Vasiliauską, o jo pavaduotoja – R. Butkevičiūtę.

  1. Visuomenė internetu balsuoja, kas labiausiai nusipelnė Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų. Laureatai renkami aštuoniose kategorijose, t. y. lyčių lygybės, įveiktos kliūties, LGBT* lygiateisiškumo, atviros visuomenės, amžiaus, tautų dialogo, religijų ir įsitikinimų įvairovės, metų proveržio srityse. Balsuoti galima iki birželio 2 d.
  2. Komisija atiduoda savo balsą už vieną iš trijų kiekvienos kategorijos nominantų. Antrasis komisijos posėdis įvyks gegužės 29 d.
  3. Iškilmingos ceremonijos metu laureatai gauna apdovanojimus. Birželio 4 d. Valdovų rūmuose bus išdalytos apdovanojimų statulėlės. Nugalėtojai išrenkami susumavus tokį patį svorį turinčius visuomenės ir komisijos balsus.

Pastaba. Pradėdamas darbą kiekvienas komisijos narys pasirašo konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą. Jei Komisijos narys yra pats nominuotas ar kitaip susijęs su kandidatais, jis nusišalina nuo balsavimo toje kategorijoje.

Plačiau apie Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus skaitykite paspaudę šią nurodą.