Saugios aplinkos mokykloje kūrimo rekomendacijos

Saugios aplinkos mokykloje kūrimo rekomendacijos (2021)

Saugios aplinkos mokykloje kūrimo rekomendacijos skirtos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Šiame leidinyje pateikiamų saugios mokyklos kūrimo rekomendacijų ašis – lyties aspekto integravimo į smurto ir patyčių prevenciją svarba, kurios reikšme įsitikinta bendradarbiaujant su mokyklų bendruomenėmis, siekiant aiškiau suvokti kasdienę problematiką, su kuria susiduria mokiniai, mokytojai, mokyklų administracija ir švietimo pagalbos specialistai.

Parengė: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Lietuvos žmogaus teisių centras.