Rekomendacijos teikiantiems pagalbą moterims

Rekomendacijos institucijų atstovams teikiant pagalbą moterims, patiriančioms smurtą artimoje aplinkoje (2019)

Rekomendacijose siūlomi konkretūs žingsniai, kaip įvairių sričių specialistai savo kasdienėje praktikoje gali efektyviau padėti smurtą patiriančioms moterims gauti reikiamą pagalbą.

Rekomendacijas parengė Mintautė Jurkutė.