Institucinis atsakas į neapykantos kalbos reiškinį Lietuvoje: nepriklausoma apžvalga

Institucinis atsakas į neapykantos kalbos reiškinį Lietuvoje: nepriklausoma apžvalga (2021)

Apžvalgoje aptariama neapykantos kalbos samprata, jos teisinis reglamentavimas, paplitimas Lietuvoje ir visuomenės supratimas apie šį reiškinį. Leidinyje taip pat pristatoma teismų praktika, įvertinami iššūkiai, kylantys institucijoms, dirbančioms neapykantos kalbos ir diskriminacijos užkardymo srityse. Paskutinėje apžvalgos dalyje pateikiamos Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos rekomendacijos suinteresuotoms šalims.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.