Darbdavių interviu įžvalgos apie šeimos ir darbo derinimą

Darbdavių interviu įžvalgos apie šeimos ir darbo derinimą (2021)

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, koks yra darbdavių požiūris į šeimos ir darbo derinimą (ŠDD) ir identifikuoti, kokios įstatymų nuostatos ir kaip jos skatina arba trukdo darbdaviams įgyvendinti šeimos ir darbo derinimo priemones, kokios paskatos ir kliūtys darbo kultūroje daro poveikį ŠDD priemonių įgyvendinimui ir kaip socialiniai, emociniai ir kultūriniai veiksniai sąlygoja šeimai palankios darbo aplinkos kūrimą.

Parengė: Dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič