Stop smurtui prieš moteris: nuo sąmoningumo didinimo iki nulinės tolerancijos aukų kaltinimui (įgyvendintas)

Trukmė: 2017 m. balandžio 3 d. – 2019 m. spalio 2 d.

Tikslas – didinti visuomenės suvokimą ir žinias apie smurtą prieš moteris ir smurto formas, skatinti nulinę toleranciją smurtui ir smurto aukų kaltinimui (angl. victim-blaming).

Projekto uždaviniai ir veiklos

1) Įgalinti moteris atpažinti smurtą ir skirtingas jo formas bei skatinti smurtą patyrusias moteris kreiptis pagalbos.

Veiklos:

  • Gerųjų pavyzdžių (angl. bright spots) apie moteris, išėjusias iš smurtinių santykių, identifikavimas, sėkmės istorijų ir patirčių rinkimas;
  • socialinė kampanija skirta įgalinti moteris atpažinti smurtą santykiuose, kreiptis pagalbos, išeiti iš smurtinių santykių;
  • informacijos parengimas apie tai, kaip atpažinti smurtą, ką daryti susidūrus su smurtu, kur galima kreiptis pagalbos.

2) suteikti specialistams reikiamų žinių apie tai, kaip atpažinti smurtą patiriančias moteris, kaip tinkamai suteikti joms reikiamą pagalbą . Projekto metu bus dirbama su bendrosios praktikos gydytojais, ginekologais, vaiko teisių apsaugos specialistais ir socialiniais darbuotojais.

Veiklos:

  • Gerųjų pavyzdžių (angl. bright spots) apie specialistus, gebančius atpažinti smurtą patiriančias moteris ir teikti kvalifikuotą pagalbą smurto aukoms, identifikavimas;
  • Mokymų rengimas specialistams apie smurto aukų atpažinimą ir kokybišką pagalbos teikimą.

3) didinti visuomenės supratimą apie įvairias smurto formas, skatinti nulinę toleranciją smurto aukų kaltinimui (angl. victim-blaming).

Veiklos:

  • socialinės kampanijos, skirtos atpažinti įvairias smurto prieš moteris formas, rengimas;
  • socialinės kampanijos, skirtos skatinti nulinę toleranciją smurto aukų kaltinimui, rengimas ;
  • žiniasklaidos monitoringas, siekiant identifikuoti smurto aukų kaltinimo praktikas žiniasklaidoje;
  • informacinė kampanija žurnalistams apie korektišką informacijos pateikimą.

Projekto partneriai: Lygių galimybių plėtros centrasŽmogaus teisių stebėjimo institutas, socialinės reklamos agentūra “Nomoshiti iniciatyva“.

Asocijuotas partneris: Lietuvos gydytojų sąjunga

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisų, lygybės ir pilietiškumo programos lėšomis