BREAK! – kova su lyčių stereotipais naudojant įvairių medijų turinį ir priemones (įgyvendintas)

Projekto trukmė: 2017 m. sausio 1 d. – 2019 m. birželis 30 d.

Tikslas – kelti sąmoningumą dėl neigiamo lyčių stereotipų poveikio ir, pasitelkiant įvairias medijas, siekti išvengti lyčių segregacijos švietime ir profesijų pasirinkime.

Pareiškėja: Lyčių lygybės ir lygių galimybių komisaro tarnyba (Estija)

Partneriai: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Estijos nacionalinis transliuotojas, Talino universitetas, INNOVE fondas (Estija), Socialinės apsaugos ir sveikatos ministerija (Suomija), Socialinės gerovės ministerijos Lyčių lygybės centras (Islandija).

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos lėšomis (projekto sutarties su Europos Komisija Nr. JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9686).

Projekto metu buvo sukurti šie produktai:

 

Vadovėlių ir kitų mokymo(si) priemonių vertinimo lyčių aspektu apžvalga (2019)

Projekto metu  buvo analizuojamos 32 šeštoms–septintoms klasėms skirtos mokymo (-si) priemonės.

Vertinimo tikslas – apžvelgti, išanalizuoti ir įvertinti, kiek stereotipų yra užfiksuota mokymo (-si) priemonėse, kokių pasitaiko dažniausiai, ar mokiniams (ir kaip) perduodamos stereotipinės žinutės apie lytis. Vertinant mokymo (-si) priemones vadovautasi vertintojų sudarytu mokymo (-si) priemonių vertinimo aprašu, kuriame numatyta 14 vertinimo kriterijų.

Apžvalgos pabaigoje pateiktos rekomendacijos mokymo(-si) priemonių rengėjams bei politikos formuotojams, į ką atkreipti dėmesį, siekiant užtikrinti, kad mokinius pasiektų kokybiška, į žmogaus teisių principų įgyvendinimą orientuota mokomoji medžiaga.

Mokymai vadovėlių rengėjams ir pedagogams bei karjeros konsultantams

Remiantis vertinimo apžvalgos rezultatais, 2019 metais įvyko seminaras vadovėlių autoriams ir rengėjams apie nediskriminavimo ir lygių galimybių įtvirtinimą, bei treji mokymai skirtinguose Lietuvos miestuose pedagogams bei karjeros konsultantams, siekiant, kad mokymo (-si) priemonėse neliktų lyčių stereotipus įtvirtinančių nuostatų, o ugdymo įstaigose būtų kuriamas lyčiai jautrus mokymo (-si) turinys.

Serialas apie lyčių stereotipų atpažinimą „Kodėl gi ne?!”

Įgyvendinant projektą, sukurtas serialas jaunimui „Kodėl gi ne?!“, kuris žaismingai nagrinėja kasdienybėje sutinkamas situacijas lyčių aspektu. Serialo pagrindinė herojė Ana, aplinkinių vertinama kaip mokyklos moksliukė, turi svajonę tapti repere. Jos tėtis nusprendžia mesti gerai apmokamą darbą dėl savo svajonės, o mama susiduria su neigiamu požiūriu bandydama sugrįžti į darbo rinką po vaiko priežiūros atostogų.

Serialas yra puiki priemonė kalbėtis apie temas, susijusias su lyčių nelygybe: nuo diskusijų apie mokyklinės uniformos reikšmę, kas turėtų ko mokytis fizinio ir karinio parengimo pamokose, kodėl vienas profesijas labiau renkasi merginos, kitas – vaikinai, iki klausimų, kodėl už tą patį darbą ne visiems mokamas vienodas atlygis.

Serialo kūrėjai kiekvienai serijai sukūrė alternatyvią pabaigą: jose pavaizduotos situacijos, kuriose herojai, susidūrę su stereotipišku elgesiu, ieško būdų, kaip sureaguoti kitaip, nei dažnai yra įprasta, kaip įvardyti netinkamą aplinkinių elgesį. Dauguma šiuolaikinių mokinių nesunkiai susitapatins su skirtingais serialo herojais, o pedagogai gairėse ras patrauklių formų, kaip įtraukti jaunimą į diskusiją.

Gairės pedagogams ir karjeros konsultantams

Talino Universitetas ir INNOVE fondas parengė metodinę medžiagą pedagogams ir karjeros konsultantams, siekiant atkreipti dėmesį į lyčių aspektus ugdant moksleivius karjerai. Mokyklos aplinkos, mokytojų ir mokinių tarpusavio sąveikos vaidmuo yra ypatingai svarbus, formuojant jaunų žmonių nuostatas, supratimą, vertybes ir praktiką, kuri vėliau turės įtakos būsimiems jų karjeros pasirinkimams. Lyčių stereotipai yra susiję su daugybe mitų, todėl labai svarbu aptarti šias temas su mokiniais ir paskatinti juos kritiškai įvertinti nusistovėjusias normas bei įgalinti grįsti savo karjeros sprendimus savo stiprybėmis, talentais ir interesais.

Gairės mokytojams ir karjeros konsultantams bei alternatyvios serialo „Kodėl gi ne?!” pabaigos leis patrauklia forma skatinti jaunuolius kritiškai vertinti lyčių stereotipus, atpažinti visuomenėje vyraujančias normas ir jų poveikį profesiniams pasirinkimams bei supažindins su nelygybės darbo rinkoje priežastimis ir pasekmėmis.