Maisto prekeivis. Clem Onojeghuo nuotr./Pexels.com
Clem Onojeghuo nuotr./Pexels.com
2019 birželio 19 d.
Verslo kaime rėmimo tvarka riboja vyresnių žmonių teises

Įsivaizduokite, kad norite pradėti verslą Lietuvos regione. Žemės ūkio ministerijai teikiate paraišką paramai gauti, bet nelaimite, nes jus aplenkia tokią pat gerą paraišką parašęs jaunasis verslininkas, dėl savo amžiaus gavęs papildomus 25 balus. Situacija hipotetinė, tačiau pagal dabartinę tvarką įmanoma. O tai pažeidžia Lygių galimybių įstatymą.

Gavusi skundą ir įvertinusi Paramos ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse įgyvendinimo taisykles, kuriose apibrėžtas ir balų skyrimas, lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė nustatė, kad jomis diskriminuojami vyresni pareiškėjai.

Pagal šį dokumentą, 10 balų skiriama pareiškėjui, jaunesniam nei 29 metai. 5 balai priklauso 30–40 metų amžiaus asmenims bei vyresniems nei 54 metai pareiškėjams. Tiek pat gali būti skiriama ir norint paskatinti moteris.

15 balų paskatinimas skiriamas tiems pareiškėjams, kurie yra gavę paramą būstui kaimo vietovėje įsigyti. Ši subsidija skiriama pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą. Vadinasi, į 15 balų gali pretenduoti ne vyresni nei 35 metų amžiaus šeimas sukūrę asmenys.

Žemės ūkio ministerija, nustatydama veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ paraiškų vertinimo kriterijus, rėmėsi Europos Sąjungos reglamentais, įtvirtinančiais ES kaimo plėtros politikos prioritetus ir tikslines sritis. Pagal šiuos teisės aktus, valstybės narės turi teisę remti palankių sąlygų neturinčias grupes, skatinti jaunimą, šeimas, gerinti darbo ir asmeninio gyvenimo suderinamumą.

Pagal Lygių galimybių įstatymą, lengvatos yra galimos, jei jomis siekiama teisėto tikslo ir jos taikomos proporcingai, nepabloginant kitų asmenų padėties. Pavyzdžiui, dėl lyties ir amžiaus skiriami 5 ir 10 balų iš 100 galimų yra proporcingi siekiamam tikslui.

Tačiau lygių galimybių kontrolierė A. Skardžiuvienė pastebi, kad du kartus už amžių skiriami balai pažeidžia lygiateisiškumo principus.

Balai dėl amžiaus skiriami ne vienu atveju, tad tas pats žmogus iš karto gali pasinaudoti keliomis lengvatomis. Pavyzdžiui, jei jis yra jaunesnis nei 29 m. amžiaus, turi šeimą ir yra gavęs subsidiją būstui kaimo vietovėje įsigyti. Vien už šiuos kriterijus jis gali gauti 25 balus.

„Turint omenyje, kad paramą gavusios paraiškos surinko 60–70 balų, tokia paskata gali sudaryti trečdalį visos sumos. Parama jauniems verslininkams yra sveikintina, tačiau ji turi būti taikoma proporcingai, nepabloginant kitų verslininkų padėties ir skatinti sąžiningą konkurenciją“, – sako lygių galimybių kontrolierė.

A. Skardžiuvienė kreipėsi į žemės ūkio ministrą siūlydama užtikrinti, kad Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklėmis nebūtų neproporcingai ribojamos vyresnių verslininkų galimybės.

Su kontrolierės sprendimu galite susipažinti ČIA.