Ligoninės koridorius, ligonių lovos
Pexels nuotr.
2024 balandžio 3 d.
Sugrįžimas po ligos Santaros klinikų inžinieriui statybininkui virto kova už darbo vietą

Po sunkios ligos į darbą sugrįžęs Santaros klinikų inžinierius statybininkas buvo priverstas kovoti už savo darbo vietą. Iš pradžių asmens su negalia vežimėlyje atsidūrusiam vyrui buvo pakeistas darbo pobūdis, vėliau siūlyta pereiti į kitas pareigas su mažesniu atlyginimu, o jam nesutikus, apskritai nebeskirta jokių darbų. Žmogus dėl tokios situacijos parašė skundą Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, kuri po tyrimo konstatavo, kad darbuotojas buvo diskriminuotas dėl negalios.

Kaip skunde aiškino pareiškėjas, po patirto stuburo smegenų insulto jis negali vaikščioti ir juda vežimėlio pagalba. Grįžęs į darbą, inžinierius statybininkas gavo kitas funkcijas – rūpintis viešaisiais pirkimais. Kurį laiką darbuotojas jas ir vykdė.

Tačiau, pasikeitus tiesioginiam vadovui, vyras ėmė jausti psichologinį spaudimą, jo darbe imta ieškoti klaidų, ir, nors esą objektyvių pažeidimų nebuvo nustatyta, jis buvo apkaltintas netinkamai vykdęs šias funkcijas ir nuo jų nušalintas.

Tuomet darbuotojui buvo pasiūlytos kitos pareigos, tačiau už mažesnį atlyginimą, tad vyras jų atsisakė. Po to jo padėtis dar labiau pablogėjo.

„Nepaisant negalios, galiu visa apimtimi vykdyti savo darbo funkcijas, susijusias su viešaisiais pirkimais, tačiau dėl naujo vadovo priešiško nusistatymo po insulto jokių darbo užduočių negaunu. Jaučiuosi ignoruojamas, nepageidaujamas ir izoliuojamas nuo likusio kolektyvo, kasdien patiriu didelę įtampą“, – skundėsi vyras.

Santaros klinikų darbuotuotojas įsitikinęs, kad jam siekiama sukurti nepalankias darbo sąlygas tam, kad jis nuspręstų išeiti iš darbo savo noru. Pareiškėjas pridūrė, kad dėl šios problemos jis ne kartą kreipėsi į klinikų vadovybę, tačiau reakcijos ir pokyčių nesulaukė.

Tuo tarpu Santaros klinikų atstovai situaciją mato kitaip. Tarnybai atsiųstame rašte tvirtinama, kad šis darbuotojas apskritai negali vykdyti inžinieriaus statybininko pareigų instrukcijoje nurodytų funkcijų, kadangi neturi tam būtinos kvalifikacijos. Kitos pareigos vyrui buvo pasiūlytos esą siekiant pritaikyti darbo vietą pagal jo negalios pobūdį bei išsilavinimą, o pareiškėjo darbas su viešaisiais pirkimais, anot klinikų atstovų, buvo įvertintas neigiamai dėl pažeistų viešųjų pirkimų procedūrų.

Tokie klinikų atstovų argumentai sukėlė abejonių tyrimą atlikusiems Tarnybos teisininkams. „Visų pirma, pareiškėjas šiose pareigose dirbo ir iki ligos, ir grįžęs į darbą nebuvo atleistas kaip neturintis tinkamos kvalifikacijos, tad iki tol jo išsilavinimas netrukdė atlikti darbinių funkcijų“, – pastebėjo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkas Karolis Čepas.

Jis taip pat pažymėjo, kad darbuotojui grįžus į darbą, klinikos tinkamai nesilaikė procedūros dėl jo sveikatos patikrinimo. Pasak teisininko, prieš siūlydamas pareiškėjui kitas pareigas, darbdavys turėjo siųsti jį profilaktiniam sveikatos patikrinimui ir gauti medikų patvirtinimą, kad jis negali dirbti inžinieriumi statybininku dėl savo sveikatos ar negalios.

K. Čepo teigimu, nors klinikų atstovai nurodė, kad pareiškėjo atžvilgiu buvo pradėtas tyrimas dėl viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimo, jie nepateikė jokių šio tyrimo rezultatų. Tad tvirtinimas apie netinkamą darbo pareigų atlikimą nebuvo pakankamai pagrįstas.

„Atsižvelgiant į skundo tyrimo metu surinktą medžiagą, konstatuotina, kad klinikos tinkamai neįrodė, jog pareiškėjui taikomos darbo sąlygos yra nesusijusios su pareiškėjo negalia. Tad siūlome nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus ir skirti pareiškėjui darbus, atitinkančius jo sveikatos būklę bei pareigybę“, – sakė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkas.

 

Daugiau informacijos:

Marius Morkevičius

Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės patarėjas

Tel. (85) 2050634

Mob. (8671)71263

El.p. marius.morkevicius@lygybe.lt