Pexels.com nuotr.
2023 spalio 6 d.
Naktiniame klube „Pabo Latino“ nustatyta klientės diskriminacija dėl negalios

Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė nustatė, kad apsilankyti naktiniame klube „Pabo Latino“ Vilniuje norėjusi moteris su judėjimo negalia patyrė priekabiavimą dėl negalios. Į pasilinksminimo vietą skundą pateikusios pareiškėjos buvo bandyta neįleisti dėl to, kad į klubą ji ėjo su vaikštyne.

Skundą kontrolierei pateikusi pareiškėja teigė, kad atvykusi į naktinį klubą „Pabo Latino“, ji nebuvo iš karto įleista – lankytojai buvo pasiūlyta rinktis alternatyvią pasilinksminimo vietą arba užeiti tik palikus judėjimui skirtą vaikštynę lauke. Į klubą ji buvo įleista tik po to, kai pasakė, kad kreipsis į kompetentingas institucijas.

Atliekant tyrimą paaiškėjo, kad lankytoja turėjo laukti prie durų, kol apsaugos darbuotojas tarėsi su naktinio klubo atstovu dėl tolimesnių veiksmų. Apsaugos darbuotojo teigimu, ieškoti kitų laisvalaikio praleidimo vietų merginai pasiūlyta įvertinus, kad klube jai gali būti nesaugu.

Lygių galimybių kontrolierė nustatė, kad skundą pateikusiai pareiškėjai buvo nepagrįstai skirtas papildomas, nepageidaujamas dėmesys bei komentarai dėl negalios, dėl kurių ji negalėjo lygiaverčiai su kitais asmenimis pasinaudoti klubo paslaugomis.

Sabatauskaitė atkreipia dėmesį, kad diskriminacija negalios pagrindu dažnai kyla iš globėjiško požiūrio į žmones su negalia. „Perdėm globėjiškas, gailesčiu grįstas požiūris į žmones su negalia atskiria juos nuo visuomenės ir riboja savarankiško gyvenimo įgūdžių lavinimą. Asmenys su negalia turi teisę gauti paslaugas tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir žmonės be negalios ir patys nuspręsti, kuriose vietose nori lankytis, o paslaugų teikėjai turi pareigą užtikrinti lygiavertes sąlygas“, – sako ji.

Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad naktinio klubo „Pabo Latino“ patalpos nėra iki galo pritaikytos judėjimo negalią turintiems lankytojams.

Pagal Lygių galimybių įstatymą, prekių pardavėjai, gamintojai ar paslaugų teikėjai privalo užtikrinti, kad vartotojams įsigyjant (ar siekiant įsigyti) prekes ar paslaugas, prie jų nebūtų priekabiaujama, seksualiai priekabiaujama ir nebūtų duodami nurodymai diskriminuoti negalios, lyties, rasės ar kitais pagrindais.

Lygių galimybių kontrolierė kreipėsi į naktinį klubą „Pabo Latino“ valdančios įmonės UAB „Pramogų projektai“ bei apsaugos paslaugas klube teikiančios įmonės UAB „Ekskomisarų biuras“ vadovus siūlydama įmonėse patvirtinti lygių galimybių politiką ir supažindinti su ja visus darbuotojus. Naktinio klubo vadovams ji taip pat rekomendavo sudaryti sąlygas asmenims su judėjimo negalia patekti į visas klubo patalpas, skirtas lankytojams.

 

Daugiau informacijos:

Justina Vertelkaitė

Visuomenės informavimo specialistė

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Tel.: +370 5 205 0633

El. p.: justina.vertelkaite@lygybe.lt