Temidės statulėlė. Pavel Danilyuk nuotr. / Pexel.com
2023 liepos 19 d.
Kontrolierė pateikė rekomendaciją. Kas toliau?

Autorė: Bernadeta Vidrinskaitė

Viena iš lygių galimybių kontrolieriaus (-ės) funkcijų – tirti gyventojų skundus vadovaujantis Lygių galimybių įstatymo bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatomis. Lygių galimybių kontrolierius (-ė), atlikęs (-usi) tyrimą dėl galimos diskriminacijos, priima sprendimą. Vienas iš galimų sprendimų – rekomendacija nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus.

Didžioji dauguma rekomendacijų, skirtų institucijoms ir įmonėms, anksčiau ar vėliau yra įgyvendinamos. Taigi, pasak kontrolierei Birutei Sabatauskaitei skundus nagrinėti padedančios teisininkės Laimos Vengalės-Dits, tokie sprendimai yra efektyvi diskriminacijos mažinimo priemonė.

Laima Vengalė-Dits. M. Ambrazo nuotr.

Laima Vengalė-Dits. M. Ambrazo nuotr.

Ar galėtumėte pateikti rekomendacijų, kurios buvo įgyvendintos, pavyzdžių?

Taip. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skiriamos Meilės Lukšienės premijos teikimo tvarka buvo diskriminuojami vyresni (-ės) nei 35 metų amžiaus pedagogai (-ės). Konstatavusi diskriminacijos faktą tuometinė kontrolierė pasiūlė pakeisti nuostatas sudarant lygias galimybes visiems mokytojams ir mokytojoms pretenduoti gauti premiją nepaisant amžiaus. Amžiaus apribojimas buvo panaikintas. Vidaus reikalų ministerija (VRM) diskriminavo vidaus tarnybos sistemoje ir VRM pavaldžiose institucijose dirbusias pareigūnes. Atliekant privalomą sveikatos patikrą moterims buvo privaloma pasitikrinti lytinę ir reprodukcinę sveikatą, o vyrams – ne. Kontrolierė rekomendavo pakeisti Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių patikrinimų tvarkos aprašą. VRM į siūlymą atsižvelgė ir lytinę bei reprodukcinę sveikatą pasitikrinti įpareigojo ir pareigūnus. Gydytojo urologo apžiūra tapo privaloma.

Kaip užtikrinate, kad rekomendacijos būtų įgyvendinamos?

Vykdome aktyvią stebėseną. Jos metu sekame rekomendacijų įgyvendinimo eigą. Bendraujame su įmonėmis ir organizacijomis, jas konsultuojame, paraginame įgyvendinti lygias galimybes praktikoje, kasdienėje veikloje. Stebėsenos procesą ir jos rezultatus skelbiame viešai Lygių galimybių kontrolieriaus svetainėje.

Kiek laiko vyksta tokia stebėsena?

Kontrolieriui (-ei) priėmus sprendimą, asmens lygias galimybes apribojusi institucija ar įmonė per 30 dienų privalo sureaguoti į Tarnybos rekomendaciją – pranešti, ar jie imsis pokyčių, ar ne. Tada, kai organizacija pažada atsižvelgti į rekomendacijas, numato tam tikrus veiksmus ateityje, prasideda stebėjimo procesas. Pažeidėją stebime tol, kol jis arba ji nutraukia lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, atitinkamai pakeičia arba panaikina teisės aktą. Kai kuriais atvejais rekomendacijų įgyvendinimas tęsiasi ilgai, ypač, kai tai yra susiję su infrastruktūriniais projektais, gatvių pertvarkymu.

Ar kontrolierius (-ė) gali ką nors rekomenduoti, jei pažeidimas nėra nustatomas, bet situacija gali kelti abejonių dėl lygiateisiškumo?

Jeigu nenustatomas pažeidimas, bet aplinkybės potencialiai gali pažeisti asmenų interesus,  kontrolierius (-ė) turi teisę siūlyti patobulinti esamą tvarką. Pavyzdžiui, organizacijai pasitvirtinti lygių galimybių politiką, užtikrinti darbo mokėjimo skaidrumą, atitinkamai patobulinti paslaugų teikimo sąlygas, patvirtinti seksualinio priekabiavimo prevencijos taisykles ir panašiai.