Valdžios aritmetika

Valdžios aritmetika (2007)

Leidinyje pateikiama statistinė informacija apie moterų atstovavimą aukščiausiuose valstybės valdymo ir valdžios organuose. Brošiūrą išleido Lygių galimybių plėtros centras, bendradarbiaudamas su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.