Translyčių asmenų padėtis Lietuvoje: nacionalinė apžvalga

Translyčių asmenų padėtis Lietuvoje: nacionalinė apžvalga (2019)

Tyrime apžvelgiama reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa, ją papildo kokybiniai interviu su asmens tapatybės dokumentus pasikeitusiais translyčiais asmenimis bei specialistais, dirbančiais šios socialinės grupės teisių apsaugos srityje.

Leidinyje taip pat apibendrinamos teisinės sistemos spragos, trukdančios translyčiams asmenims gyventi visavertį gyvenimą. Pateikiamos ir rekomendacijos, kaip šią situaciją būtų galima spręsti.

Apžvalgą parengė Eglė Tamulionytė ir Aivaras Žilvinskas.