Lygios galimybės darbovietėje: vadovas darbdaviams

Lygios galimybės darbovietėje: vadovas darbdaviams (2020)

Šiame vadove paaiškinama, kaip darbdaviai turėtų organizuoti savo veiklą, kad atitiktų lygias galimybes reguliuojančių įstatymų reikalavimus. Vadove pateikiami praktiniai patarimai, kaip užtikrinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą šiose darbo santykių srityse: priimant į darbą, sudarant vienodas darbo sąlygas ir profesinio tobulėjimo galimybes, vertinant atliekamą darbą, mokant darbo užmokestį, pritaikant darbo sąlygas žmonėms su negalia, vykdant diskriminacijos, priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo prevenciją ir pan.

Parengė: Mėta Adutavičiūtė, Žmogaus teisių stebėjimo instituto advokacijos vadovė, Mintautė Jurkutė, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Komunikacijos skyriaus vedėja.