Akademinės etikos ir lygių galimybių užtikrinimas mokslo renginiuose

Akademinės etikos ir lygių galimybių užtikrinimas mokslo renginiuose (2021)

Lietuvoje stinga informacijos apie įvairaus tipo ir sričių mokslo renginių organizavimą, todėl, siekiant mokslo renginių (ypač akademinės etikos ir lygių galimybių požiūriu) kokybės, Aka deminės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos iniciatyva buvo sukurta atmintinė, kurios tikslas – padėti mokslo ir studijų institucijoms organizuoti mokslo renginius pagal pasaulinio lygio mokslo renginių organizavimo geriausias praktikas.

Parengė: Vilma Gabrieliūtė, doc. Violeta Keršulienė, Gintarė Kručaitė, Jūratė Kučinskaitė, dr. Eglė Ozolinčiūtė, dr. Aušra Tartilaitė-Paulauskienė, doc. Kęstutis Vitkauskas