Kaip užtikrinti lygias galimybes?

Kas yra lygios galimybės?

Tai žmogaus teisių įgyvendinimas, nepaisant asmens lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos. Prigimtines žmogaus teises reglamentuoja tarptautiniai žmogaus ir piliečių teisių dokumentai ir Lietuvos Respublikos įstatymai.

Kas yra lygių galimybių integravimas?

Paprastai tariant – tai planavimo metodas, kai kiekvienas sprendimas ir galimos jo pasekmės įvertinamos ir iš lygių galimybių perspektyvos, t. y. atkreipiamas dėmesys, kaip formuojama politika paveiks žmones su negalia, kitos tautybės asmenis, moteris ir vyrus, jaunimą ir vyresnio amžiaus asmenis bei kitas galimai pažeidžiamas visuomenės grupes. Pavyzdžiui, siekdamas įdarbinti pačius profesionaliausius darbuotojus darbdavys nustato priemones, kaip kandidatus atrinkti neatsižvelgiant į jų lytį, amžių, rasę ir kitus asmens tapatybės bruožus. Tarkim, nuasmeninęs gyvenimo aprašymus jis kandidatus vertina tik pagal patirtį, kompetenciją ir kitus su profesine veikla susijusius kriterijus.

Lygių galimybių integravimas yra universalus principas, kurį galima pritaikyti visose bendruomenės gyvenimo srityse. Pavyzdžiui, net ir planuojant šaligatvius, svarbu išsiaiškinti, ar jų danga bus patogi visiems – asmenims judantiems vežimėliu, vaikštyne ar pasiramsčiuojantiems lazda, pėstiesiems su vaikais vežimėliuose, žmonėms su regos negalia ir kitiems vietos gyventojams.

Lygių galimybių aspektas, kaip horizontalus principas, turėtų būti integruotas visuose strateginiuose dokumentuose, darbo, švietimo aplinkoje, teikiant paslaugas ir pan. Integravimo strategija svarbi ne tik gerinant esamas žmonių gyvenimo sąlygas, bet ir iš anksto užkertant kelią diskriminacijai dėl įvairių asmens tapatybės bruožų (lyties, negalios, tautybės ir kitų). Dėl šios priežasties  labai svarbu į strateginį planavimą ir sprendimų priėmimą įtraukti kuo įvairesnių grupių atstovus. Ypač sprendžiant kiekvienai jų svarbius klausimus.

Įgyvendinant kokią nors politiką, lygių galimybių integravimo strategija turėtų būti taikoma visuose jos etapuose: planavime, įgyvendinime, stebėsenoje bei tos politikos efektyvumo vertinime.

Lygių galimybių integravimas, kaip koncepcija, kilo iš  lyties aspekto integravimo strategijos (angliškai žinomos kaip Gender Mainstreaming), pasaulyje taikomos daugiau nei du dešimtmečius.

Kaip užtikrinti lygias galimybes organizacijoje?
Kaip integruoti lyties aspektą savivaldybėse?
Kaip geriau derinti darbą ir asmeninį gyvenimą?
Psichikos sveikata darbe. Ką turėtų žinoti darbdaviai?
Visi lygių galimybių integravimo įrankiai