Lygios galimybės visoms ir visiems

Nepriklausoma žmogaus teisių institucija, kuri rūpinasi lygių galimybių užtikrinimu Lietuvoje. Atliekame tyrimus dėl diskriminacijos, konsultuojame organizacijas, vykdome švietėjišką ir prevencinę veiklą.

Kas yra lygios galimybės ir kaip elgtis patyrus diskriminaciją?

Sužinok!
Lygių galimybių kontrolierė

Birutė Sabatauskaitė

Lygių galimybių kontrolierė (pareigas laikinai eina Seimo kontrolierė Jolita Miliuvienė)