Šeimos, darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo iššūkiai mamoms (2021)

Tyrimą atliko: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, su kokiomis kliūtimis ir iššūkiais susiduria moterys, derindamos vaiko priežiūrą, darbą ir asmeninį gyvenimą bei kas padeda arba galėtų padėti skirtingas sritis gyvenime suderinti geriau.

Pagrindinės tyrimo metu nagrinėtos temos:

  • Motinystės ir karjeros planavimas
  • Darbų ir atsakomybių pasiskirstymas tarp partnerių auginant vaikus
  • Lūkesčiai, susiję su buvimu mama
  • Vaikų auginimo ir darbo derinimo iššūkiai
  • Kaltės jausmas dėl motinystės ir profesinių iššūkių nesuderinimo
  • Įtampą dėl motinystės ir profesinių įsipareigojimų derinimo galintys sušvelninti arba eliminuoti veiksniai bei pagalbos būdai

TYRIMAS