Neįgaliųjų įsidarbinimo ir mokslo galimybės Lietuvoje (2007)

Tyrimą atliko: Deimantė Šėporaitytė ir dr. Artūras Tereškinas

Tyrimo tikslas: Šioje studijoje analizuojamos neįgaliųjų įsidarbinimo ir mokslo galimybės Lietuvoje. Pirmoje studijos dalyje aptariamos teorinės įžvalgos, tyrimai ir tendencijos, susijusios su neįgaliųjų įsidarbinimu ir mokslu Lietuvoje bei pasaulyje.

TYRIMAS