Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, kaip nacionalinė lygybės institucija: teisinis reglamentavimas ir veikla (2017)

Tyrimo atlikėjai: Gediminas Andriukaitis, Birutė Sabatauskaitė (Lietuvos žmogaus teisių centras).

Tyrimas atliktas įgyvendinant Europos Komisijos Teisių, lygybės ir pilietybės programos lėšomis finansuojamą projektą „Teisinės bazės tobulinimas ir kompetencijos didinimas veiksmingam lygių galimybių ir nediskriminavimo principo įgyvendinimui“. Projekto koordinatorius – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Projekto partneris – Lietuvos žmogaus teisių centras.

TYRIMAS