Lietuvos gyventojų požiūris į smurtą artimoje aplinkoje ir smurtą patyrusias moteris (2017)

Tyrimą atliko: UAB „RAIT“

Tyrimas atliktas įgyvendinant Europos Sąjungos Teisingumo programos lėšomis finansuojamą projektą „Stop smurtui prieš moteris: nuo sąmoningumo didinimo iki nulinės tolerancijos aukų kaltinimui”. Projekto koordinatorius – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Projekto partneriai – Lygių galimybių plėtros centras, Žmogaus teisių stebėjimo institutas, socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti” ir Lietuvos gydytojų sąjunga.

TYRIMAS