Alytaus m., Jonavos r. ir Ukmergės r. savivaldybių gyventojų smurto ir lyčių stereotipų suvokimo tyrimas (2021)

Tyrimą atliko: Vilmorus

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Alytaus miesto, Jonavos ir Ukmergės rajonų savivaldybių gyventojų požiūrį į smurtą, smurtą patiriančias moteris ir lyčių stereotipus. Pasirinktos savivaldybės dalyvauja BRIDGE projekte. Tai yra antrasis, pakartotinis tyrimas, siekiant išsiaiškinti gyventojų požiūrio pokytį. Pirmasis tyrimas atliktas 2020 m. sausio mėn.

TYRIMAS