Sutelkime jėgas ir kurkime visuomenę be smurto (įgyvendintas)

Projekto trukmė: 2013 m. gruodžio 1 d. – 2015 m. lapkričio 30 d.

Projekto tikslas – įveikti vyrų smurtą prieš moteris, įgyvendinant kompleksinį sprendimą apsaugos, baudžiamumo ir prevencijos srityse.

Projekto partneriai: Lygių galimybių plėtros centras ir Vilniaus miesto krizių centras.

Projekto uždaviniai:

  • Apsaugos srityje padidinti institucijų koordinuotą atsaką moterims, patyrusioms vyrų smurtą: didinti policijos ir SPC (specializuotos pagalbos centrų) bendradarbiavimą; didinti SPC ir VTAT (vaikų teisių apsaugos tarnybų) bendradarbiavimą. Numatyti mokymai ir susitikimai savivaldybių darbuotojams, policijos pareigūnams, vaiko teisių apsaugos tarnybų specialistams, specializuotos pagalbos centrų darbuotojams.
  • Baudžiamumo srityje kelti pareigūnų kompetenciją smurto artimoje aplinkoje klausimu, pareigūnų mokymų programose padidinti dėmesį smurto artimoje aplinkoje temai. Numatyti mokymai policijos pareigūnams, teisėjams, prokurorams.
  • Prevencijos srityje keisti visuomenės požiūrį į vyrų smurtą prieš moteris iš pateisinamo į netoleruojamą. Numatyta socialinė kampaniją nacionaliniu lygmeniu, kurios tikslas keisti požiūrį į vyrų smurtą prieš moteris (iš pateisinamo į netoleruojamą). Pagrindinė koncepcija: skatinti naujos lyderystės idėją – reagavimą (netylėjimą) į socialiai aktualias temas; nuostatų keitimą per „netylėjimą“; skatinanti individualią socialinę atsakomybę kasdieniame lygmenyje (draugų kompanijoje, viešuose pasisakymuose, viešoje erdvėje – baruose, kavinėse, sporto užsiėmimuose ir pan.).

Smurto prieš moteris ir tolerancijos smurtui lyties pagrindu mąstai Lietuvos visuomenėje yra labai dideli. 2010 m. Eurobarometro duomenys rodo, jog didelė Lietuvos respondentų dalis (48%) savo šeimos, draugų ir pažįstamų  rate pažįsta moterį, nukentėjusią nuo smurto artimoje aplinkoje, dar 45% apklausos dalyvių nurodo, jog savo draugų ir šeimos rate pažįsta ar žino smurtautoją prieš moteris (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_344_en.pdf ).

Per mėnesį nuo LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo priėmimo 2011 m. gruodžio mėn. policija gavo 3483 pareiškimus dėl galimo smurto artimoje aplinkoje ir pradėjo 1149 ikiteisminius tyrimus. Dauguma smurto artimoje aplinkoje aukų  buvo moterys (936), tarp aukų taip pat buvo vyrų (94) ir vaikų (113). Policija taip pat pradėjo 322 bylas dėl grasinimo nužudyti ir terorizavimo.

Teismas nagrinėja bylas ir priima sprendimus vidutiniškai per 13 dienų. Nepaisant to teisėjai nėra linkę įpareigoti smurtautojus išsikelti iš aplinkos, kurioje buvo smurtaujama. Dar daugiau, dažniausiai taikoma teisminė praktika – smurtautojo ir aukos sutaikymas. Kartais teismas įpareigoja smurtautoją pabaigti pykčio valdymo terapiją, taikaus konfliktų sprendimų mokymų programą. NVO pateiktose ataskaitose pastebima, kad smurtautojai retai kada baigia šias programas.

Įstatyme numatyta, kas policijos pareigūnai turi nukreipti smurtą artimoje aplinkoje patyrusias aukas į specializuotos pagalbos centrus (SPC). Tai reiškia, kad policijos pareigūnai po įsikišimo į smurto artimoje aplinkoje įvykį privalo informuoti auką apie galimybę gauti specializuotą pagalbą SPC ir, nepaisant aukos informavimo, privalo patys informuoti SPC apie įvykį. Praktikoje į šią procedūrą įeina raštiškas aukos sutikimas su visais jos duomenimis kreipimuisi į SPC. Ši procedūra NVO sektoriaus darbuotojų smarkiai kritikuojama dėl smurto artimoje aplinkoje aukos pažeidžiamumo.

Nauja įstatymo pataisa, priimta 2012 m. lapkričio mėn. numato, kad savivaldybės privalo numatyti prevencijos priemones, skirtas nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims, įtraukti į savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus.

Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Europos Komisijos užimtumo ir socialinio solidarumo programą (PROGRESS). Šią programą įgyvendina Europos Komisija. Programa sukurta siekiant finansiškai paremti užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių srities Europos Sąjungos tikslų įgyvendinimą ir taip prisidėti prie strategijoje „Europa 2020“ nustatytų šios srities tikslų įgyvendinimo. Daugiau informacijos rasite http://ec.europa.eu/progress.