Centre – translyčių žmonių balsai

Projekto trukmė: 2023 liepos 1 d. – 2024 rugsėjo 30 d.

Translyčiai asmenys Lietuvoje susiduria su daugybe sudėtingų iššūkių įvairiose gyvenimo srityse, įskaitant diskriminaciją, neigiamas nuostatas, priėmimo ir pripažinimo visuomenėje trūkumą. Projektas „Centre – translyčių žmonių balsai“ – dvišalė iniciatyva, įgyvendinama bendradarbiaujant su Norvegijos Karalystės lygybės ir nediskriminavimo kontrolieriaus įstaiga. Projektą finansuoja Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondas.

Projekto veiklomis siekiama suprasti socialinį ir teisinį situacijos kontekstą atliekant translyčių asmenų padėties tyrimus, teisinę analizę, translyčių asmenų reprezentavimo žiniasklaidoje analizę ir vykdant plačiajai visuomenei skirtas sąmoningumo didinimo veiklas. Projekto metu surinkta ir susisteminta medžiaga  veiks  kaip strateginis dokumentas, atskleidžiantis teisės ir paslaugų spragas bei translyčių asmenų patiriamas kliūtis, o institucijoms, politikos formuotojams (-oms) ir paslaugų teikėjams (-oms) bus pateiktos rekomendacijos, pagrįstos translyčių asmenų patirtimi. Vykdant projekto komunikacijos ir sąmoningumo didinimo veiklas, šia iniciatyva taip pat bus siekiama spręsti trūkstamos translyčių asmenų įtraukties ir priėmimo visuomenėje problemą bei plėsti visuomenės žinias apie translyčių asmenų kasdienybę, poreikius, patiriamus iššūkius.