Darbovietėje

Darbdavių pareiga

Tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus darbdaviai (-ės) turi pareigą įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus visose su darbo santykiais susijusiose srityse. Tačiau ką tai darbdaviams (-ėms) reiškia praktikoje?

Lygių galimybių politikos diegimas

Pristatome žingsnius, kuriais siūlome sekti kiekvienai organizacijai, norinčiai užtikrinti lygias galimybes ir saugią darbo aplinką visiems (-oms) darbuotojams (-oms).

Lygių galimybių situacijos analizė

Lygių galimybių liniuotė – tai situacijos darbovietėje vertinimo įrankis, paremtas darbuotojų ir darbdavio apklausomis (anketomis). Remdamasi surinktais duomenimis, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT) suteikia darbovietei įvertį dešimties balų skalėje, taip pat pateikia išsamią ataskaitą bei rekomendacijas, kaip užtikrinti lygias galimybes darbovietėje.

Asmeninio gyvenimo ir darbo derinimas

Egzistuoja nemažai asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo priemonių. Kai kurios jų yra numatytos įstatymuose, tačiau darbdavys visada gali imtis iniciatyvos taikyti jas plačiau bei imtis papildomų veiksmų, kad darbuotojų asmeninio gyvenimo ir darbo balansas taptų geresnis.

Saugios ir pagarbios darbo aplinkos kūrimas

Susipažinkite su atmintine darbdaviams (-ėms) apie saugios ir pagarbios darbo aplinkos kūrimą organizacijoje.

Lygių galimybių užtikrinimo priemonės

Sužinokite, kaip užtikrinti lygias galimybes visiems (-oms) darbuotojams (-oms) ir sustiprinti diskriminacijos prevenciją visuose įdarbinimo bei darbo organizavimo procesuose.

Mokymai

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba organizacijoms siūlo nemokamus seminarus bei e. mokymus diskriminacijos prevencijos ir lygių galimybių užtikrinimo temomis.