2015 lapkričio 5 d.
Vaiko teisių apsaugos kontrolierei Editai Žiobienei pavesta eiti lygių galimybių kontrolieriaus pareigas

2013 m. lapkričio 15 d. Lietuvos Respublikos Seimo valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo (Žin., 1998, Nr. 112-3100; 2005, Nr. 88-3281; 2012, Nr. 119-5979) 11 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto siūlymą nusprendė pavesti vaiko teisių apsaugos kontrolierei Editai Žiobienei eiti lygių galimybių kontrolieriaus pareigas, iki šias pareigas bus paskirtas naujas lygių galimybių kontrolierius.