Matematikos mokytojas prie lentos. Max Fischer nuotr. / Pexels.com
Matematikos mokytojas prie lentos. Max Fischer nuotr. / Pexels.com
2021 rugpjūčio 27 d.
Teismas: amžiaus riba Meilės Lukšienės premijos teikime buvo neteisėta

Vilniaus apygardos administracinis teismas pripažino, kad Meilės Lukšienės premijos teikėjai diskriminavo vyresnius nei 35-erių metų amžiaus pedagogus. Teisėjų kolegija patvirtino, kad lygių galimybių kontrolierės sprendimas, kuriuo tokia diskriminacija buvo konstatuota, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl atmetė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) skundą.

ŠMSM informavo, kad po teismo sprendimo amžiaus kriterijus panaikintas rugpjūčio 6 d.

Ministerijos atstovai kreipėsi į teismą prašydami panaikinti 2020 metų pabaigoje kontrolierės priimtą sprendimą. Jų teigimu, teisinėje praktikoje lygiateisiškumo principas savaime nepaneigia galimybės nustatyti skirtingas premijos teikimo sąlygas.

Ši premija pedagogams teikiama už „demokratiškumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo, tautiškumo, humanizmo ir kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą“. Meilės Lukšienės premijos skyrimo nuostatuose įtvirtinti atrankos kriterijai yra susiję su humanizmo principais grįsta elgsena, tautiškai ir pilietiškai aktyvia veikla, drąsia ir pripažinta praktika, kūrybiškumu ugdymo procese ir panašiai. ŠMSM teigimu, premija buvo viena iš priemonių įtraukti jaunus mokytojus į švietimo sistemą, todėl amžiaus apribojimas buvo objektyviai pateisinamas, adekvatus ir proporcingas.

Pasak dabartinės lygių galimybių kontrolierės Birutės Sabatauskaitės, įvardyti kriterijai yra nesusiję su amžiumi. „Ir vyresni mokytojai gali būti pilietiški, drąsus ir kūrybiški. Be to, tokia premijos teikimo sąlyga įtvirtina stereotipą, kad progresyvus ir inovatyvus mąstymas yra tik jaunų žmonių bruožas, o taip tikrai nėra. Siekis pritraukti žmones rinktis pedagogo profesiją yra sveikintinas ir suprantamas, tačiau vargu ar premija, kartą per metus teikiama jau dirbantiems pedagogams už konkrečiai humaniškumo ir kūrybiškumo idėjų sklaidą, yra efektyvi priemonė šiam tikslui pasiekti“, – sako ji.

Bet kokie apribojimai dėl amžiaus Lietuvoje yra teisėti tik tuomet, kai jie yra nustatyti įstatymu, juos pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Teisėjų kolegija sprendime tik patvirtino Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos išaiškinimą: „Tiek Konstitucinio Teismo nutarimais, tiek Lygių galimybių įstatymo nuostatomis yra aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtinta nuostata, kad žmogaus teisės gali būti ribojamos tik įstatymo galią turinčiu teisiniu reguliavimu.“ Premijos skyrimo nuostatai, kuriais vadovaujasi ŠMSM, neturi įstatymo galios. Būtent todėl pripažinta, jog 35 metų amžiaus ribą perkopę pedagogai buvo diskriminuojami jaunesnių mokytojų atžvilgiu.

Šis Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas jau yra įsiteisėjęs, todėl nebegali būti skundžiamas apeliacine tvarka.