teatras
Pexels nuotr.
2024 vasario 19 d.
Teatre taikoma amžiaus riba nuolaidai – diskriminacinio pobūdžio

Taikydamas nuolaidą jauniems žmonėms iki tam tikro amžiaus, Nacionalinis dramos teatras diskriminuoja savo lankytojus, nustatė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

Teatre šiuo metu galiojančia „jauno žmogaus“ nuolaida bilietams gali pasinaudoti tik asmenys iki 25 metų. Taip pat teatre taikomos nuolaidos žmonėms su negalia, senjorams ir pan.

Įžvelgusi spragų nuolaidų taikymo sąlygose skirtingoms asmenų grupėms, į Tarnybą kreipėsi viena teatro klientė, klausdama, ar visos nuolaidos yra suderinamos su lygių galimybių principais. Buvo pradėtas tyrimas.

Teatro atstovai atsiųstame rašte paaiškino, kad ši nuolaida taikoma siekiant praplėsti jaunų žmonių auditoriją, nepriklausomai nuo jų išsilavinimo ir statuso.

„Būtent 25 metų riba pasirinkta dėl to, jog vyresnio amžiaus jauni suaugusieji jau yra įsitvirtinę darbo rinkoje, ekonomiškai kur kas pajėgesni, todėl jiems nebūtina nuolaidų paskata“, – įsitikinę Nacionalinio dramos teatro atstovai.

Tuo tarpu Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, atlikdama tyrimą, akcentavo, kad šalies teisės aktuose, kuriuose numatomos tam tikros lengvatos ar paramos jauniems žmonėms, būtent tokia amžiaus riba nėra numatyta.

Pavyzdžiui, Jaunimo politikos pagrindų įstatyme jaunas žmogus apibrėžiamas kaip 14-29 metų asmuo, Užimtumo įstatyme minimos 29 metų, Civiliniame kodekse – 24 metų ribos.

„Apskritai lengvatų teikimas amžiaus pagrindu nėra laikomas diskriminacija. Bet šiuo atveju teatras nepateikė objektyvių duomenų, pavyzdžiui, statistinių, kurie pagrįstų būtent šios amžiaus ribos nustatymo būtinumą. Ar tikrai, tarkime, 26-erių žmogus būtinai yra ekonomiškai pajėgesnis, lyginant su metais jaunesniu?“, – sakė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkas Karolis Čepas.

Jo tvirtinimu, tokie teatro atstovų argumentai ir kartu skirtingas asmenų traktavimas, taikant šią nuolaidą, negali būti laikomi pagrįstais.

Tarnyba konstatavo, kad teatro taikoma jauno žmogaus riba iki 25 metų prieštarauja Lygių galimybių įstatymo nuostatai, įpareigojančiai sudaryti vienodas sąlygas gauti tuos pačius gaminius, prekes ir paslaugas, nepaisant amžiaus, lyties ir kitų asmens tapatybės požymių.

Skunde Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai pareiškėja taip pat buvo atkreipusi dėmesį į nuolaidų asmenims su negalia sistemą, kuri buvo pritaikyta tik žmonėms su judėjimo negalia, tačiau tvarką teatras operatyviai pakeitė ir dėl šios dalies tyrimas buvo nutrauktas.

 

Daugiau informacijos:

Marius Morkevičius

Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės patarėjas

Tel. (85) 2050634

Mob. (8671)71263

El.p. marius.morkevicius@lygybe.lt