Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija. Iš kairės: K. Gruzdienė, A. Staševičienė, I. Širvinskaitė, V. Pivoras, L. Cicėnaitė, B. Sabatauskaitė.
2023 liepos 3 d.
Sudaryta nauja Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija

Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė patvirtino naują Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos sudėtį. Ketverių metų kadencijai paskirti nevyriausybinių organizacijų ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovai (-ės).

Liepos 3 d. į pirmąjį posėdį susirinkusią komisiją sudaro:

  • Vytautas Pivoras, komisijos pirmininkas, Lietuvos kurčiųjų draugijos narys, komisijoje dirbsiantis antrąją kadenciją. Jis turi ilgametę patirtį siekiant gerinti informacinę ir komunikacinę aplinką, kurčiųjų švietimo kokybę.
  • Indrė Širvinskaitė, komisijos pirmininko pavaduotoja, žmonių su negalia teisių ir pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ įtraukiojo ugdymo ekspertė. Ji prisidėjo prie tyrimų apie Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą švietime, 2016–2021 metais buvo neįgaliųjų reikalų koordinatorė Vilniaus universitete.
  • Lina Cicėnaitė, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkė, komisijoje dirbsianti antrąją kadenciją.
  • Klementina Gruzdienė, neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacijos „Mirabilia“ narė, Alytaus autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ steigėja ir vadovė, VšĮ „Pokyčių ambasada“ steigėja.
  • Ana Staševičienė, išsėtinės sklerozės draugijos „Feniksai“ pirmininkė, Vilniaus miesto savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos narė. Ji parengė savivaldybės universalaus dizaino principų taikymo strategiją „Miestas visiems“.

B. Sabatauskaitė sveikina ekspertus (-es) ir linki sėkmės ateities darbuose. „Žmonių su negalia padėtis Lietuvoje vis dar ganėtinai sudėtinga. Nors dedamos pastangos situaciją gerinti, asmenys vis dar susiduria su diskriminacija, paslaugų trūkumu ir menkinančiu požiūriu. Viliuosi, kad komisijos narių principingumas ir ekspertinės žinios paskatins atsakingas institucijas įgyvendinti tarptautinius Lietuvos įsipareigojimus“, – sako ji.

Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos įsteigta 2019 metais. Jos nariai ir narės vertina, kaip šalyje įgyvendinama Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija, teikia rekomendacijas dėl šio dokumento nuostatų užtikrinimo. Komisiją sudaro 5 nariai.

Daugiau informacijos:

Izabelė ŠVARAITĖ
Atstovė ryšiams su visuomene
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Tel. 8 5 205 0634; (8 671) 712 63
El.p. izabele.svaraite@lygybe.lt